Polimerler

ÜRÜNLER

Polimerler

Polietilen (PE)

 • Alçak Yoğunluk Polietilen
 • Liner Alçak Yoğunluklu Polietilen
 • Orta Alçak Yoğunluklu Polietilen
 • Yüksek Yoğunluklu Polietilen
 • Metalosen

Polipropilen (PP)

 • Homopolymers (PP)
 • Copolymers
 • Random Copolymers

Polivinil Klorür (PVC)

 • Süspansiyon
 • Emüsiyon

Stirenikler

 • Genel Amaçlı Polistiren (GPPS)
 • Yüksek Darbe Polistiren (HIPS)
 • Genleşebilir Polistiren (EPS)
 • Akrilonitril Bütadien Stiren (ABS)

Polietilen Tereftalat (PET)

 • Bottle Grade
 • Fiber Grade

Kauçuklar

 • Butil Kauçuk (BR)
 • Stiren Butadien Kauçuk (SBR)
 • Polybutadiene Kauçuk (PBR)